CONTINGENTUL ŞI MIŞCAREA ELEVILOR

SUBSISTEMUL INFORMATIC CONTINGENTUL ŞI MIŞCAREA ELEVILOR stochează şi gestionează informaţia despre elevii înmatriculaţi la etapa admiterii. Acest subsistem vine, în primul rând, în ajutorul șefilor de, direcții în gestionarea operativă a elevilor, iar datele introduse aici sunt accesibile pentru diferite nivele de acces şi sunt securizate conform tehnicilor de securitate operațională.

Subsitemul Informatic CONTINGENTUL ŞI MIŞCAREA ELEVILOR dispune de toate instrumentele necesare pentru a organiza procesul de studii pentru elev. Acest subsistem preia în mod automat informaţiile prelucrate de către subsistemul Admitere şi le gestionează pentru organizarea mediului de lucru a elevului.

Beneficii financiare şi operaţionale:

 • Crearea unei baze informaţionale unice şi accesarea rapidă a informaţiilor;
 • Se reduce timpul de accesare a informaţiilor despre elev şi a situaţiei reale a acestuia;
 • Creşte eficienţa personalului implicat în procesul de gestiune a elevului;
 • Asigură acurateţea datelor prin salvarea tuturor informaţiilor ce ţin de istoricul elevului într-o bază unică de date.
 • Eliminarea erorilor umane prin stabilirea unei consecutivităţi de evenimente pentru un proces anumit;
 • Creşte nivelul de organizare și eficiența gestionării instituţiei.

Principalele elemente sunt:

 • Planul de studii;
 • Concediul academic;
 • Transfer la altă specialitate/facultate;
 • Transfer la altă formă de studii;
 • Promovare din an în an;
 • Restabilire;
 • Înmatriculare pe parcursul anului;
 • Exmatricularea;
 • Repetarea disciplinelor;
 • Instruirea şi reuşita curentă;
 • Borderouri

Funcţionalităţi:

 • Permite accesul tuturor utilizatorilor implicaţi în managementul elevului la aceleaşi informaţii concomitent;
 • Permite crearea planului de studii conform normelor în vigoare pe suport electronic şi accesarea acestuia de către orice utilizator care are acces prestabilit ;
 • În baza documentelor pe suport tradiţional sau electronic pot fi efectuate în sistem trimiterea elevului în concediu academic, transferul elevului la altă specialitate, promovarea elevului din an în an, restabilirea elevului la studii, înmatricularea elevului pe parcursul anului, exmatricularea elevului, repetarea disciplinelor, sau orice alte mișcări parvenite pe parcursul anilor de studii;
 • Subsistemul dispune de catalogul electronic al grupelor, aplicaţie accesată de la un calculator sau un dispozitiv mobil amplasat în auditorul de studii unde profesorul, direct în sistem, introduce frecvența, reuşita, programul de studiu, iar elevii automat pot vizualiza aceste date;
 • Sistemul permite vizualizarea reuşitei elevului în timp real pe toată perioada de studii cu expedierea automată, la necesitate, la o adresă electronică;
 • Crearea automată a borderourilor pentru etapa de examinare a elevilor;
 • Sistemul generează în mod automat toate rapoartele privind contingentul de elevi, reuşita, etc.