Admitere

Ciclul de viaţa al unui elev în cadrul colegiului începe de la înregistrarea şi înmatricularea acestuia şi se finalizează cu absolvirea. SUBSISTEMUL INFORMATIC ADMITEREA oferă toate instrumentele necesare pentru desfăşurarea procesului de admitere.

Recepţionarea actelor elevului este primul pas în procesul de studii. Acest proces complex, fiind automatizat, ajută personalului implicat în organizarea procesului de admitere să gestioneze volumul esenţial de informații. Datele sunt prelucrate rapid şi calitativ de către sistem, iar elevii pot obţine un feedback imediat şi corect, îndată după încheierea perioadei de admitere.

Beneficii financiare şi operaţionale:

 • Creşte eficienţa personalului implicat în procesul de înmatriculare;
 • Se reduce timpul de depunere a actelor.
 • Se reduce timpul pentru înmatricularea abiturienţilor;
 • Se reduce timpului de raportare;
 • Creşte satisfacţia abiturienţilor și personalului implicat în admiterea acestora

Funcţionalităţi:

 • Înregistrarea datelor despre abiturient într-o bază de date unică;
 • Definirea rapidă a statutului candidatului;
 • Definirea rapidă a statutului candidatului;
 • Calcularea automată a mediei de concurs;
 • Admiterea abiturientului şi încadrarea în procesul de studii;
 • Generarea rapidă a rapoartelor pentru managementul de vârf şi instituţiile de stat privind admiterea